دکتر فاضل لاریجانی
رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد آیت ا... آملی


تماس با ریاست

شماره تماس دفتر ریاست: 43217301-011 و 43217305-011

رزومه کاری، علمی و پژوهشی