به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی می رساند جهت تکمیل فایل رزومه خود برای درج در وب سایت دانشگاه فایل رزومه پیوستی زیر را دانلود و به همراه یک قطعه عکس 3x4 اسکن شده به آدرس asatid@iauamol.ac.ir ارسال نمایید :