نمایش بر اساس 
آدرس دهی مقاله ها توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان
با توجه به مشاهده اشکالات فراوان در آدرس دهی برخی از اعضاء در مقالات و تولیدات علمی خود، آدرس دهی مقاله هایی که توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد آیت ا... آملی چاپ می شوند باید نام باشگاه و نام واحد به عنوان آدرس نویسنده به صورت زیر درج شود.
الف- مقاله های فارسی:
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
ب- مقاله های انگلیسی:
Young Researchers and Elite Club, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
همواره نحوه صحیح آدرس دهی و سوالات مربوط به حوزه تهسیلات باشگاه بر روی وب سایت ستاد مرکزی باشگاه به نشانی  www.bpj.ir « صفحه اصلی>  سمت راست > پایین صفحه > پرسشهای متداول > تسهیلات » قرار داده می شود. لازم به ذکر است که هر فرمتی به جز فرمت ذکر شده، غیر قابل قبول می باشد. و اضافه کردن کلماتی مانند "عضو باشگاه..."، و یا آدرس سازمان و یا واحدی دیگر به همراه آدرس باشگاه و یا حذف بخش یا بخش هایی از فرمت ذکر شده باعث عدم امکان پرداخت تسهیلات خواهد شد.

يکشنبه 26 مهر 1394
دانلود فایل پیوست

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 3 مهر 1397
تعداد بازديد : 4258